Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l6t Christocratie, of de Heerlijkhed

het Kruis , het welk Christus wil , dat allen, die in zijn heil deelen willen, daagelijks moeten opneemen, en hem nadraagen. Zie onder anderen, Luc. IX: 23. Heb. XIII: 13.

vader. t

En wat denkbeeld hecht gij dan daar aan in onderfcheiding van de gewoone rampen en wederwaardigheden deezes levens?

zoon.

Rampen en wederwaardigheden, die zonder onderfeheid 't geheele menschdom treffen, zie ik aan als gevolgen van de zonde, welke wijslijk en rechtvaardig door God beftuurt worden, of tot ftraf der boozen , of ten nutte, en tot heil der goeden. (*) Maar Kruis is zulk lijden, 't welk Christus wil, dat we zullen opneemen cn draagen , niet als een gevolg der zonde, maar der deugd, namelijk het belijden van zijnen naam, en het beöeffenen van zijnen Godsdienst inde weereld.

VADER.

Die onderfcheiding is goed, en tevens nuttig : want zeker het is een groote en vrij algemecne misvatting, de benoeming van Kruis toe te pasfen op zulk lijden, 't welk een gevolg

(*) Als bij voorbeeld tot kastijding- van zijn Volk wegens bun misdrijf, of ongehoorzaamheid . Psalm LXXXIX: 31-35- of tot hunne loutering biprtnving en bevordering in deugd en heiligheid, Jac. 1; »-4.

Sluiten