Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God en Mensch Gangewezen, enz* t<>?

eenigt met zijne Godheid, en op gelijke wijze ftond Hij op , en wierd verhoogd. Ik vraag' verfchooning, indien ik mij al te lang bij dit Huk heb opgehouden, of iet herhaalt van het geen te vooren reeds gezegt was. De Leer zelve fchijnt mij aftevorderen, dat ik, indien mogelijk, bij mijne Godvrugtige Leezers, die opregtelijk na de waarheid zoeken, en de eer van hunnen gezegenden Heiland geerne beveiligd zagen, geene de minde fchroom of bedenkelijkheid mooge agterlaaten.

Dan welligt vraagt iemand, welke daaden kan de Mensch Jefus uitoefenen in zijne Menfchelijke Natuur, tot de Re geer in g van Hemel en Aarde?

Ik antwoorde, Nadien Hij inzigt ontvangen heeft in de raadflagen en beiluiten Gods, en door de onmiddeiijke Verëeniging met zijne Godheid, geduurig kennis bekoomt van alle zaken en gebeurenisfen in de boven en beneden weereld, zoo kan Hij zijne bevelen geven aan de Millioenen van Hem ten dienst daande Engelen, ten uitvoer van de werken zijner gerichten of zegeningen, zij zijn toch alle zijne gediendige geesten. Hij kan de zaken der Voorzienigheid beduuren door de Engelen, als zij-? ne werktuigen , in de Regeering der Volken, en ten nutte zijner Heiligen. En daar Hij de gevangenisfen heeft gevangen gevoert, en den overden der duidernisfe, met alle de Helfche Heiërlegers zich tot flaaven onderworpen heeft, kan Hij hun toelaaten om hunne woede en boosheid onder de Menfchen iiitoeffenen, onder zulke bepaalingen en bedwangen, als Hij goed vind. Dus kan Hij alle dingen beduuren door Engelen of Duivelen, als zijne midN 3 de*

Sluiten