Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sis De Heerlijkheid van Christus, ah

Hij daar toe verordineert hééft, verzskeritig daar van doende aan allen, dewijl Hij Heni uit den Dooden heeft opgewekt (tf). Die is een gedeelte van de Leerrede van Paulus aari de Athenienfers: En Petrus in zijne Redevoering tot Cornelius, zegt [Belangende] Jefus van Nazareth, hoe Hem God gezalft heeft met den H Geest, ende met kragt:.. Deezen heeft God opgewekt uit den Dooden.. en heeft ons geboden den Volken te prediken, ende te betuigen, dat Hij is de geen, die van God verordineert is tot een' Rechter van levenden ende dooden ( b ). Het is, diezelfde Man Jefus, die te Nazareth woonde, die de Rechter zal zijn. Het is de Man Christus Jefus, die van den Hemel komen zal met een geroep, met eene Bazuine van groot geluid, en zijne Engelen zal uitzenden om zijne uitverkoorenen bij een te verzaamelen uit alle de hoeken der Aarde; Hij zal roepen tot de Dooden, en zij die in hunne graaven zijn, zullen heoren de flem van den Zoon van God, en zullen leven. want al het Oordeel is Plem overgegeeven, Joan. V: 27. Om dat Hij de Zoon des Menfchen is, dat is, de Man, de Mcsfias.

Ik kan niet donken, dat de Menschheid van Christus, zoo uitgewikkeld en zoo bijzonder onder dit Karakter en de bediening van een" bcflsfenden rechter van de Weereld zou worden voorgedraagen, zoo dc zaaken van dien geduchten en plegtigen Dag Hem niet waaren aanbevoolen, cn zoo de Kennisnecming van de Harten

(*) Hand xvii: 31. (*; Hand. x: 33 , 4°»

Sluiten