Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£38 De Heerlijkheid van Christus, als

zoo ver die aan zijne Menfchelijke Natuur in 't woord van God worden toegelchreeven. Dan ik gaa voort.

D. Doch zoo de Ziel van Christus, aangemerkt enkel ih derzelve natunrkragten, of ook zelfs in haar" verheerlijkten /laat, niet bekwaam waare tot zulk eene uitgeitrekte kennis en invloed, nochthans aangemerkt als vereenigt met den Perjoon des Zoons van God, moeten haare vermogens en vatbaarheden , tot eenen onbekenden trap zijn uitgellrekt. En fchoon ik geloof, dat de Man Jefus, buiten aanmerking van Zijne Godheid, niet bekwaam was tot vervulling en ophouding van alle de geheiligde bedieningen en eerbcwijzingen van den Mesfias, nochthans als vereenigt met Zijne Godheid; was Hij tot al dit werk ten volle bekwaam en gerechtigd. ■ Men zou hier konnen vraagen , welk eenen invloed de verëeniging met de Perfoneele Godheid des Zoons hebben kan op eene Menfchelijke ziel ter uitbreiding van derzelve kennis en zedelijke vermoogens, en derzelve uitwerkende kragten tot zulk eene verbaazende uitgeftrektheid?

Hier opantwoordeik, dat wij allen belijden moeten, dat de leer van vereenigingen eene der meest onbekende en onnavorsclibaarfte mocijelijkhedert in de natuurlijke Wijsbegeerte opleevert. Ons verftand raakt ten einde, als wij alleen ons bepaalen tot de verëeniging van /lof op zich zelve , 't welk nog nooit een Wijsgeer tot hier toe voldoende heeft konnen opklaaren. En nog veel meer raaken wij verbijstert, als wij acht Haan op de verëeniging van Stof en Geest in eiken mensch, en de verbaazende verwonderlijke invloeden, die de een op de andere heeft, door middel deczer verëeniging. Doch als wij poogen

die

Sluiten