Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEDUCTIE

VAN

JAN S C H A R P,

PREDIKANT TE ROTTERDAM,

AAN DE WEL EERYV. GROOTE VERGADERING DER NEDERDUITSCHE GEREFORMEERDS GEMEENTE DERZELVE STAD,

aangaande

DESZELFS POLITIEKE REMOTTË, OVER EN ter zaake van z. ekkrdeclaratoir, •

Bij het AUE gges DEK RtLOFTE, ge- , < VORDERD DOOR HET PROVINTIaAL BESTUUR VAN HOLLAND,

waar in

ALLE DE STUKKEN, daar TOE SPECTEERENDE, ZIJN GEINSEREERD.

„ Detur inoffenfs metam tibi tangere vita:, „ Qui Ietiis hoe, nobis non inimicus, opus.

„ Atque utinam pro te posfint mea vota valere, „ Qua; pro me duros uon tetigere deos!"

o v i d i u s. L. I. Trifl. Eleg. VUL v. 1-4.

TE ROTTERDAM, Bij J- HOFHOUT en ZOO Na CIO 10 CCLXXXXVII,

Sluiten