Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< "9 >

„ ,, die in de Maatfchappij niet

„ „ eclateeren , en zoo heimelijk

„ belegd zijn , dat ze niet tot

„ kennis ■ geeving geraaken , en ,, „ dus nooit tot de Judicature

„ van den Rechter behooren , „ het geen zoo weinig de inten-

„ „ tie van het Beftuur , als hel

„ „ oogmerk van één eerlijk man

„ - „ kan zijn , bij het doen der

„ „ Belofte."

„ yO Deeze Exceptie wordt duidelijk

wt-ê'legd uit de Gefchiedeni^ van 5> da Nic l, Cap. 6. De Koning

darius verboodr, geduurende „ een maand lang, geen verzoek of

„ gebed te doen aan eenigen God

,, of Mensch, dan aan den Koning

alleen. danicl maakte de„ zelfde Exceptie, hij begreep dat

,, publieke en gemeenfcbaplijke daa»

„ den van Eerdienst en aanbidding

verboden waren , en onthieldt „ zich daar van; doch hij reekende

„ zich vrij in zijne kamer, en badt

daar naar de infpraak van zijn „ hart, — men befpiede hem — en

,, hij werdt veroordeeld als Over-

„ treder van de Wet. — En hoe

„ nu? als iemand de Belofte deedr,

„ en het was moogelijk dat hij :n

3, zijne kamer befpied wierdt in een

,, ernftig gebed om herftel van het

„ Erfftadhouderfchap, zou men

„ hem niet eeven zeefeer voor een

„ verbreeker van zijne Belofte. en

33 voor een man van vijandelijke

„ dcsfeinen tegen de tegenw. Vrij-

heid verklaaren? 3, b.) Als Burger. Of zou her onmooee»

,, lijk zijn, dar iemand oordeelde, alle

3» Verklaaringen* Eeden, Beloften en

» Bepaatingen ftrijdig te zijn met de

Sluiten