Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39 y

3.) Elk zonnige tegen zijne verpligting aan ,, zijne familie en herrekkingen, die onver-

frhdlig is omtrend de behouding van het ampt en de betrekking , waar in hem Gods Voorzienigheid geplaatst heeft. „ 4.) Vooral zou m,.n zich billijk bloot ftel-

», len aan zwaarë , en (zo men een eerlijk

rrrm is) öngeraéritëërde fufpicien. „ Wat eerlijk Man , al was het de grootfte

,, Vooriïander van het voorig bewind, fchrikt

„ niet voor briroerige béwèelnrlgén , Burger-

krijg, ftoornisfen der publieke rust , aanran-

din~ van perfoonen en goederen, da^elijk„ fcherj obflahd tegen de wetten , regeering„ loosheid, overbëerfching'en geweld, en alle

,, die euvelen ; weike hij zou fchijuen te be-

„ geefen , of daar toe te willen medewerken,

„ indien hij de belofte weigerde, en geene ver-

s, zet kering van zijn ftil gedrag geeven wilde.

3, 5.) 'Er blijft dan alleen over de belofte te doen, 3, onder zeekere bepaalingen en rc/irictien,

„ welke men bij het doen, rondelijk opgeeft.

,, Dan ook dit kan (mijnes inziens) geen

3, vrucht doen , want, van welken aart zouden

„ die kunnen zijn? Ongelimiteerde, bij voorb.

,, ,, wat niet mijdt tegen mijne confcientie"

„ kan niet worden toegelaaten , want eene

dwaalende confcientie kon mij wel verbieden „ ééne wet te gehoorzaamen , of één woord

,, te houden van mijne geheele belofte.

a, Reftrictien uit bijzondere Pbüofoftfcbe,

„ Staatkundige of Tbeologifcbe fpeculatieti kun-

„ nen eeven weinig worden geduld; of'er koo-

„ men ligt zoo veele reftrictien als Beloovers.

„ Zal dus eenig Declaratoir gelden, dan moet

„ het zulk epn weezen welke de ivaarc mee-^

,, ning der afleggers van de belofte verklaart,

„ en dat alleen op zulk eene w j<:e die elk

„ Burger , het zij Patriot of andere. tnoet

„ goedkeuren en inftemmen , en die het gou-

„ 'Vcrnement niet kan weigeren te accepteeren, „ zonder teevens de geheele Conftitutie te ver-

breeken.

C 4 „En

Sluiten