Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heb altoog geloofd, dat, uit misvatting te dwaalen, mer.fehelijk is, maar, tegen beter licht eene dwaaling vol te houden, duivelsch is: en, zo dit dan mijn geval was , zou ik mijne confcientie wederom éénvouwig volgen , en mij aan niemands goed- of afkeuring bekreunen, naardien mij dat beginzel in het geheele geval niet beftuurd heeft, en waar in zou ik dan misdaadig zijn ? — maar, dit is tot dus verre het geval niet. Alles is ontdaan uit melding van een Request door mij geprefenteerd aan het Provintiaal Beftuur, waar van melding gemaakt wordt in desze'fs gedrukte Decreeten van 12 Sepr, 1796. Men moet of niet kunnen of niec willen leezen, om daar uit, met verdraaidheid der lippen , eenige verdenkings-volle befchuldiging te trekken. Ik heb in het eerfte deel deezer Deductie ook dit Request woordelijk opgegeeven, en van alles, wat daar toe relatief is, breedvoerig genoeg gefprooken , en het gemelde Decreet luidt letterlijk aldus:

„ ia Sept. 17-^6,

„ Is geleezen de Requeste van jan scharp, om „redenen, daar bij geallegueerd , verzoekende, dat

de Vergadering ren fpoedisjften zijne Dimisfie , als „ Predikant der Nederduitfche Gereformeerde Ge„ meente te Rotterdam , gelieve fchadeloos op te „ heffen en te ftellen buiten effect ; en hem voorts,

in voegen daar bij gemeld, tot het afleg„ gen der belofte , al was het (en wel liefst) voor „ eene Commisfie uit deeze Vergidering te admittee5, ren , ten einde hij zijnen geftoorden Euangelie-

dienst, zoo rasch moogelijk, in de Gemeente van „ Rotterdam, zou mogen hervatten.

„ Waar op, na deliberatie , is goedgevonden de „ voornoemde Requefte, bij appointement, te ftellen „ in nanden van het Provintiaal Committé, om daar „ op , te gelijker tijd roet het uitbrengen van des„ zelfs Advis op een te vooren door hem gemaakt 3, Adres, te dienen van Confideratien en Advis."

Én nu, uit eene, zelfs maar oppervlakkige, leezing van het een en ander , blijkt ten duidelijkften , dat

ik».

Sluiten