Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< ?62 >

ftuur van Holland , mogen worden gefteld buiten eff cc enz. geappujeerd door een Request van de " Burger j. sciniFFFR te Rotterdam,

Waar op gedelibereerd en in aanmerking genomen zijnde', dat zodanige verzoeken als welke " zijn ftrekkende om buiren eflvct te ftellen de De" creeten door de Geconftiiueerde Magten genomen, " en dierhalve» ftrij^ig met het eerlte Artikel der h.ftructie voor dee/.e Vergadering; is goedgevonden en verftaan , dat het verzoek in dezen niet kan " uitroaaken een poir.cc van verdere deliberatie voor , deeze Vergadering , maar de Requt (Trant behoord H re worden gerenvoijeerd naar de Conftirueerende Vergadering, reprei'enteerende het Bataaffche Volk. En ' dat Extract hier van aan den Suppliant tot narigr behoorde gegeeven te worden. ' Wordende door hec neemen van dit bi-fluit mede „ voor vervallen verklaart het verzoek door eenige Burgers van Rotterdam gedaan , om op het ver„ zoek van j. scharp voornoemd geen reguard te liaan.

(onder ftondt)

„ Accordeert mei voorfz. Regifter, Cget.) „HEUVELMANS."

Hoe zper ik , bij den ontfangst van dit Extract, het ongeluk gevoelde, dat mijne zaak van nieuws op langer baan gefchooven , en ik telkens van de eene Vergadering naar de andere verzonden wierd , zal ik echter hier geene de minfte aanmerking op dir Decreet maaken , om 'er mij over te beklaagen. De Egards , welke ik , par principe , fteeds geoordeeld heb te moeten toonen voor alle Geconftinieerde Magten , uit hoofde van het belang , dat de Maatfchappij heeft in het behoorlijk refpect voor haare 'Beftuu'-ders , en van welke ik , zon wel in tegenfpoed als voorfpoed, oordeele Amptsbalven een voorbeeld te moeten geeven, w< derhuuüen mij_, om hiej eenige aanmerking re maaken over de wijze en tijd van het Rapport en daar op gevolgde Decreet, ten

nv.n-

Sluiten