Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELINGEN

.-...< v

OVER HET

DIERLIJK MAGNETISMUS,

DOOR DE HEEREN

13. FRANKLIN, MAJAULT, LE ROY, SALLIN, BAILLY, D'ARCET, DE-BORY, GUILLOTIN, LAVOISIER. - GEOFFROY, DESPERRIERES, JEANROI, DEFOURCROY, CHAMBON en VICQ D'AZYR.

LEEDEN VAN DE KONINGLIJKE ACADEMIE DER. WEETENSCHAPPEN, EN FACULTEIT DER GENEESKUNDE TE PARYS, EN DOOR DEN KONING GECOMMITTEERD TOT HET ONDER. ZOEK WEEGENS DEEZE ZOO BELANGRIJKE ZAAK.

Vervattende zoo wel de wijze van meededeeling vvan het Magnetismus, als de uitwerkzelen, welken men daar van te wagtert heeft,-met zeer veele proeven bevestigd.

NAAR DE ENGELSCfJE VERMEERDERDE UITGAAVE' VERTAALD DOOR

H. A. V A K E, M. D.

TE L E T D E N, B IJ

A. en J. H O N K O O P, M D C C X C I.

Sluiten