Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 VERHANDELINGEN over het

ïneente, in een klein onbekend fteedje op de grenzen van Zwitferland, en het Tirolfche; zijne roem befteeg zoo hoog een top, dat zich, geduurende de twee laatfte jaaren van zijn verblijf aldaar, tusfchen de vier en vijfhonderd lijders bij hem vervoegden; hij omwandelde daar na fommige der ZwitferfcheCantons, en zette zich needer te Regensburg in den jaare 1774. Zijne lijders onderfcheidue hij in twee rangen, de eene clasfe was van de zodanige, welke met natuurlijke kwaaien gekweld, de andere van die , welke met door den duivel veroorzaakte kwaaien bezeetcn waren, de laatste was verre de talrijkfte, over de eerfte erkende hij geen vermoogen te hebben.

Zijne geneezingen waren met zeer veel ftaatfie en plegtigheid vergezeld , men nam waar dat hij geduurende dezelve bij aanhoudenheid zijne handen over zijne gordel en zakdoek (treek, alvoorens hij zijne lijders aanraakte; hij deed zijne geneezingen in den naam van Christus, en door het geloove aan deezen heiligen naam, zoo dit geloof wankelde had ook de geneezing geen plaats; hij gaf aan zijne lijders, wanneer hij hen weg zond, balfem en olij, deeze befchouwde hij als geestlijke geneesmiddelen , eeven zoo wel als fommige waters en poeders, en eene kleine ring waarop den naam van Jefus gefneeden was, en die dienen moest om de weeder inflorting voor te komen.

Thouret befchouwd het famenftel van Gass-

ne R,

Sluiten