Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f2 VERHANDELINGEN over het

zelfde heilzaam ukwerkfel , als hij altoos van de warmte ondervonden had, zonder geduurende dien of den volgenden dag eenig ukwerkfel van het Dief' lijk Magnetismus te belpeuren.

Dr. Franklin, ofl'choon door zijne zwakke gezondheid verhinderd, om zich naar Parys te begeeven, en de proeven die aldaar in het werk gefield wierden, bij te woonen, was egter door de Heer Deslon aan zijn huis te Pasfy Gemagnetifeerd, de vergaadering was talrijk , en elk der aanweezende onderging de konstbewerking. Sommige lijders, die met de Heer Deslon gekoomen waaren, hadden van hec Dierlijk Magnetismus eeven zodaanige uitwekfelen, als bij de oopenbaare proefneemingen-, maar Mevr. B —, Dr. Franklin, twee zijner nabeltaanden, zijn Secretaris, en een Amerikaansch Officier, hadden hier van geene gewaarwordingen, offchoon een der nabeilaanden van Dr. Franklin van eene ziekte aan het beeteren was, en de Olmder op die tijd eene reegelmaatige koorts had.

Deeze hier voor verhaalde proefneemingen verfchaffen een aantal van facia, gefchikt, om , met elkander vergeleeken wordende , de zaak op te helderen, en waar uit het de Gecommitteerden vrijftond fommige gevolgen af te leiden; van de veertien lijders wierden llegts vijf eenig ukwerkfel van de konstbewerking gewaar, neegen gevoelden niets: de Gecommitteerde verkreeg door hec Magnetismus

£een.

Sluiten