Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 75

de veelligt eeven hetzelfde ukwerkfel zonder het gebruik van het Magnetismus op eenen anderen tijd veroorzaaken; de flaaperigheid van Mevr. de V. —• moet gcwisfelijk toegefchreeven worden aan de eentoonigheid en de vermoeijing om altoos in dezelfde houding te blijven; indien zij eene geringe graad van opftijging gevoelde, moet men wel in agt neemen, dat het eene bekende eigenfchap van alle aandoeningen der zenuwen is, om zeer veel af te hangen van de meerdere of mindere acht, die men daar op geeft; om de zodaanige op nieuw te veroorzaaken, is het fomwijlen gevoegfaam, dat daarvan gefprooken, ja zelf daar aan gedagd worde; men kan ligtelijk nagaan , welke verfchijnfelen men te wagten heeft bij eene vrouw wier zenuwen ten uiterilen gevoelig zijn, en die, geduurende één uur en 19 minuten Gemagnetifeerd wordende, in die tijd niet anders te doen had , dan haare gedagten te vestigen op die kwaaien , die haar gewoonlijk eigen waren ; wij zouden geen oorzaak gehad hebben om ons te verwonderen , indien zij veel geweldiger toevallen ondergaan had, dan hetgeen wij hier befchreeven hebben.

Er blijven dus ter verklaaring flegts alleenlijk die verfchijnfelen over , welde wij van het Dierlijk Magnetismus in Vrouw Ciiarpentier, Franco i s Grenet enJosEPH Ennuyé, veronderftellen kunnen waargenoomen te hebben: deeze

drie

Sluiten