Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. ioï

r, immersin deeze toeftand niet zijn, " zij wist dat zij gehaald was, ten einde de proeven aan haar in hec werk te kunnen ftellcn , de naadering van elk perfoon, het minste geritfel zelf maakte haar opmerkzaam , bragt haar op het denkbeeld van het Magnetismus, en verwekte ftuiptrekkingen.

De verbeeldingskragt heeft wel eens, zal dezelve met eene meer dan gewoone kragt werkzaam zijn , noodig dac men meer dan eene fnaar ceevens roert; dezelve heeft met elk der zintuigen eene naauwe gemeenfchap, en men kan ftellen, dat derzelver werking eevenreedig is aan het getal der aangedaane zintuigen en de kragt der indrukfels, welke dezelve ontvangen ; de Gecommitteerden wierden door de volgende proeve tot deeze waarneeming gebragt, de Heer Jumelin had hen het verhaal gedaan van eene jonge Juffer van 20 jaaren, die hij door de werking van het Magnetismus de fpraak benoomen had , de Gecommitteerden herhaalden deeze proef ten zijnen huize, de jonge Juffer gaf hier toe haare toeftemming , zij ftond zelf toe men has* blindde.

w

Men tragtte voor eerst om dit zelfde uitwerkfel te weeg te brengen , zonder aan haar het Magnetismus meede te deelen; maar alhoewel zij in deezen ftaat de uitwerking van het Magnetismus gevoelde of ten minste meende te gevoelen, waaren wij egter niet ftaat om haare verbeeldingskragt met die leevendigG 3 heid

Sluiten