Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïo2 VERHANDELINGEN over het

heid aan te doen, welke er vereischt wierd om dit gevolg te weeg te brengen.

Men verrigte dus in de daad de konstbewerking, zij bleef geblind, en men befpeurde van dezelve de bedoelde uitwerking niet, men nam den blinddoek weg, nu wierd haare verbeeldingskragt van meerdan ééne zijde aangetast, door het gezigt en het gehoor , ook waaren de uitwerkingen van meer belang; maar offchoon zij weegens eene zwaarte in het hoofd klaagde, en eene verftopping in het boVenfte der neusgaaten, en zeer veel anderen toevallen , die zij geduurende de voorige konstbewerking van den Heer Jumelin meede gewaar wierd, zij Verloor egter de fpraak niet, zij nam zelf waar, dat de hand, die aan haar de konstbewerking verïigte, van het voorhoofd langs de neus moest ncederdaalen, zij herinnerde zich, dat zij bij deeze handgreep het verlies van haare ftem befpeurd had; men deed zo als zij begeerde, en binnen drie quart van een minuut was zij itom ; men hoorde van haar niets dan doffe en ongevormde klanken, offchoon men die beweegingen der keel , tong en lippen, welke ter vorming der letteren noodig zijn, duidelijk befpeurde ; deeze ftaat duurde flegts één minuut; de oorzaak hiervan komt mij niet onduidlijk Voor deeze te zijn, dat zij zich in dezelfde omftandigheeden als te vooren bevindende, haar verftand begocheld wierd, welke begocheling op de werktuig

Sluiten