Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI INHOUD.

Eenige nieuwe en zeer zonderlinge proeven, ter nadere ontdekking van de Magnetifche geheimen. . . , BI. 74

Proefnemingen betreklijk den elettriken harmonifchen toeftand. .

Het dierlijk Magnetismus, of de befchrijving en de eigenfchappen der Magnetifche vloeiftof. . . j 8l

Het Geneeskundig Magnetifeeren. . 84

Korte fchets der gefchïedenis van het dierlijk Magnetismus. . ; ^

Grondregels der Magnetifeerders. . 102

Nagietsnoodzaaklijks over het Magnetismus. 105

Nuttige aanmerkingen over het Magnetismus. 107

Ge dagten van den vermaarden Doctor GmeÜn, van Heübrtmn, betreklijk het Mag.

netismus. TT.^ • • • 110

Hoofdzaaklijk uittrekzel uit het berigt van den Heere De Jusfieu, een der Koning. Ujke Commisfarisfen, ter onderzoeking van het dierlijk Magnetismus. . „p.

OVER