Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HET

MAGNETISMUS.

Er is eene vloeibaare , magnetifche zelfftandigheid in de natuur; deeze is de onzigtbaare band, die alles in de waereld met elkander verbind; alles te faamen vereenigd houd, eri de overeenftemming van het geheel veroorzaakt. Zij trekt aan, en deelt zig mede. Zij behoort tot de geestlijke weezens, die zonder bewustheid werken {*).

De

CO Er zijn geestlijke weezens, met verftand en zelf buwustheid voorzien, en geestlijke weezens, die geen zelfbewustheid of verftand bezitten. De eerften zijn vrij: zij kunnen overeenkomftig hunne beftemming leven; of ftrijdig met dezelve handelen. De laatften werken, zonder anders te kunnen werken: al derzelver handelingen zijn noodzaaklijk; zij moeten hunne beftemming vervullen, en kunnen den aandrift om te werken, die hen ingefchapen is, noch verzagten, noch wederftaan. Voortplanting, ver'nindtenisfen, onderhouding enz. zijif" hun amtsverrigting. Hun beroep heeft flegts betrekking op de Natuur en op de Waereld. Het beroep der geestlijke weezens daarentegen, die met verftand en zelfbewustheid voorzien zijn, heeft betrekking, gedeeltln'k op óm Waereld, maar altoos en voornaamlijk op God.

A