Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HET MAGNETISMUS.

hebben, dan om goed te doen en den lijder hulp toe te brengen. De wil van hem en van den zieken moeten zig den wil der Voorzienigheid onderwerpen. Vrede, ftilte en bedaardheid moeten bij beiden heerfchen. (*) De lijder moet alle zijn vermogens infpaunen, en met alle kragten hem, die op hem werkt, onderfteunen. Zijne wil zij werkloos. Hij moet zijne gedagten ves^ tigen op het Magnetismus, en op die kragt, van welke hij zijne hulp verwagt, en hij verwagte dezelve ftil en bedaard.

Om den overdragt te doen, zet de Magnetifeerder zig tegen over den Perfoon, dien hij zal magnetifeeren, indiervoegen dat beider kniën tegen elkander raaken; dan houd hij, met beiden handen, de beiden fchoudergelederen van den Lijder vast, en ftrijkt, van tijd tot tijd, langs de weeke, en met veelen zenuwen en aderen voorziene deelen van den arm, naar beneden, tot aan den elleboog. Van daar ftrijkt hij over het onderfte gedeelte des arms, tot de handen, en houd de duimen vast. Dit moet, geduuren» de een half uur, tot verfcheiden reizen toe herhaald worden. Op deeze wijs gaat de magnetifche

(*) Het is noodzaaklijk, om bij het magnetifeeren ftil en gerust te zijn. Men moet er zig toe voorbereiden, en in gevallen men van te vooren gewandeld, of iets gedaan nebbe, waardoor men moede geworden is, dan moet men alvoorens eerst uitrusten, en een weinig water, of, na de omftandigheden het vorderen, een weinig wijn gebruiken.

A5