Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HET MAGNETISMUS. n

hardingen, verilijmingen en verftoppingen, moet men verzagtende kruiden neemen, het vogt er Uitpersten en er goede verzagtende olie bijdoen, waarmede men dan de handen balzemt alvorens men magnetifeerd, ook beftrijkt men er het pijnlijke deel van den zieken mede. Op dergelijk een wijs verbind men de ontwaakende kragt met de magnetifche, en de werking gaat des te beter. Bevind er zig in het een of ander lighaamsdeel eenig vuil, dan moet de reiniging en zuivering het magnetifeeren vooraf gaan. Bij overjaarden of hardnekkige kwaaien moet men zig van gepaste geneesmiddelen bedienen, wil men van het magnetifeeren de gewenschte uitwerking zien. Over het algemen moet de Magnetifeerder zijn lighaam in deszelfs volle kragt en zijne ziel in eene goede gerteldheid tragten te behouden. Voor alle menfchen is het magnetifeeren voordeelig ; flegts is het den een meer van nut, dan den anderen.

De Magnetifeerder behoeft zig ook flegts voor den Lijder te ftellen; fcherpe blikken op hem te flaan, en door infpanning van zijn eigen geest dien van anderen optewekken en aantemoedigen,om aldus, op de door het geheele lighaam verfpreide ziel, te kunnen werken. Dikwijls is het reeds toereikende genoeg, om een foortvan loslaating of terugtrekking der edelfte zieldeelen van de minedelen en met het lighaam in naauwer verbindtenis ftaande deelen, te bewerken; doch hier toe word vereischt, dat de Lijder, door eene

Vol-