Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HET MAGNETISMUS. 19

iiaa den Val gebruik van het Magnetismus maakte ; het lot van Adams Nakomelingen moest zig eerst ontwikkelen. . Zeker echter is het, dat het Magnetismus, in ouden tijd, aan verfcheiden peizoonen bekend was. Men .magneti'feerde irt het verborgen, en dikwijls uit verfcheiden afzonderlijke inzigten; eenigen gaven' er God de eere bij, en andere deeden er wonderen, en dreeven er afgoderij mede.

Het Magnetismus, in de natuur zelf beftaande.; kon niet altoos verborgen blijven. De Ouden waren, in 't ftuk der Natuurkunde, reuzen, tegen ons gerekend. Zij waren mannen, en de thanslevenden, kinderen. Zij kenden de eiger»fchappen der natuur, en de vaste deelen der lugt. Zij waren van fterker geftel en bezaten meer magnetifche kragt. Zij ftonden voor de perzoonen, welken zij magnetifeeren wilden, als met alle hunne kragten gewapend: hun geest wekte den geest des aneferen op. Zij bereidden zig tot het magnetifeeren voor, door eenen uit drie zelfttandigheden faamgeftclden drank, die een fterken omloop des bloeds en der vogten veroorzaakte, en lieten den perzoon,die gemagnetifeerd moest worden, er ook van drinken. De Heidenen maakten er gebruik van in hunne Schouwfpelen: zij behoefden het in hunne Orakelen; werden er echter dikwijls door misleid, en in een valftrik gebragt.

In laater tijden werd het Magnetismus in 't geheim geöeffend : heden is het al te bekend geworden , om langer verborgen te blijven: want B 1 zij,