Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of

OVER HET MAGNETISCH

SOMNAMBULISMUS,

en deszelfs

WAARSCHIJNLIJKHEID.

Veritati nemo prafcribere potest; non Jpatium Temporum; non faSliones & patrodna peribuarum, Non Privttegium regionum.

ter. de Velun. virg.

Onder alle de nieuwheden welke het dierlijk Magnetismus, bij deszelfs uitwerking ons aanbied, is ongetwijffeld het magnetisch s omna mbulismus wel het belangrijkfte. Dooj deeze benaaming verftaat men echter hier een middentoeftand tusfchen ilaapen en waaken, en offchoon er van beiden iets onder is, komen er echter veele verfchijnzels bij, die noch tot het flaapen noch tot het waaken geheellijk behooren.

De Lijder, die in een volmaakt Somnambulis* mus word overgebragt, weet volftrekt niets varj het geen om hem heen gebeurd, fchijnt geheet van de natuur afgefcheiden te zijn, en enkel met dien in onderhandeling te blijven, die hem B 3 i%