Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOMNAMBULISMUS.

Het is waarlijk zonderling genoeg, dat eenige Geneesheeren de mooglijkheid, om den Lijder in het Somnambulismus overtebrengen, tragten te ontkennen; wanneer men bedenkt, dat, volgens hun eigen grondftellingen, de kunst, in het menschlijk lighaam, de natuurlijke ziekten en kwaaien kan naarbootfen, en dat alle aanhangers van de inenting der kinderziekte hunne verdeediging op dit grondbeginzel vestigen!

Alle Geneesheeren, naamlijk, ftemmen daaritv overeen, dat het weezenlijke oogmerk der inenting zij, om door eene kunftig veroorzaakte onpaslijkheid, die voortekomen, welke, vroeg of laat, door de natuur zelve zou daargefteld geworden zijn.

Volgens dergelijke grondbeginzels zijn de Geneesheeren op de gedagten gekomen, om ook andere foorten van ziekten inteënten, ten einde dezulken te voorkomen, die natuurlijk te verwagten zijn, alsmede, om zig van dezelven te bedienen als een tegenwigt tegen andere ziekten. Men houd het daarom tegenwoordig ook voor eene erkende bekwaamheid, om de eene ziekte door de andere te geneezen.

Deeze voorönderftelling onder den aandagt houdende, is er dan iets zo buitengewoons, zo onbegrijplijks in, dat men den toeftand van het Somnambulismus, door een kunftig middel, ook' anderen kan mededeelen ? Want de Natuurkundigen ftellen het immers in den rang der ziekten? en derhalven behoort het ook tot die kwaaien, weken door kunst te wege gebragt kunnen C a wor-

Sluiten