Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

©a OVER. KET MAGNETISCH

ten alleronpartijdigfte onderzogt te hebben, vol* Stomen toereikende voor u zullen zijn. Wilde ïk ook alles befchrijven, wat deswegens in mijne tegenwoordigheid gebeurd zij,ik zou geen brief, maar een boek moeten maaken.

Of echter deeze, door enkele aanraaking van de hand, zo fpoedig geneezen ziekten en kwaaien , volftrekt voor altoos en zonder eenige wederkeering geneezen zijn geworden, kan ik niet zeggen. Eenigen ten minften zijn mij bekend, die weder in. de voorige ziekten vervallen zijn, en op nieuw hulp begeerd hebben.

Voor het overige zijn de zeden en het caracter van deezen Man indiervoegen , als Dr cior Rust en Fairec/owe die befchreeven hebben: waarbij het overtollig zou weezen iets toe te doen, enz.

Dus verre Doélor As tel.

„ Wanneer het alles in de gefchiedenis, (aldus vervolgt Doétor Pechtin;) op de waardigheid en geloofwaardigheid der getuigen aankomt, dan zie ik niet, wat het ongeloof tegen de waarheid van deeze gefchiedenis kan inbrengen. Want er is niets in dit geval, tot de onbeduidendfte omftandigheden toe, of er zijn ten minften drie voldoende getuigen, die het bevestigen. Ook worden niet altoos dezelfde getuigen bijgebragt; maar meestal voor elk geval wederom afzonderlijken, waarmede het zo .gelegen is,

dat