Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68 OVER HET MAGNETISCH

GETUIGENIS VAN DOCTOR MoRE.

Opera, t, II, S. «116—223.

Greatrakes genas de kanker, kropgezwellen, de Sgf, beroerten, hoofd Jraaijingen, verlammingen, lazarusziekten, de fteen, zweeren, gezwellen en meer andere foortgelijken, en zulks enkel daardoor, dat hij zagtlijk met de hand over het lij. dende deel ftreek, aldus het kwaad naar de uitterfte oppervlakte'van het lighaam heen en uitdreef, zo dat zij eindlijk in de vingers of teenen gebragt werd, en van daar joeg hij ze vervolgens, door eene zagte drukking, naar buiten, en de zieke was gezond.

Doftor More heeft Greatrakes lang, van zeer nabij, en bijzonder in Familie van de Graavin van Conwmje gekend. Hij was, volgens zijn getuigenis , bloedrijk, vrolijk, menschlievende, goedaartig voor allen, en ten hoogften verdraag! zaam. Zijne afkomst, zijne opvoeding en zijne bezittingen verwierven hem reeds groote achting. Zo in den krijgsdienst als in zijn volgend openbaar beftuur verwierf hij bijzondere eere, door zijn verftand, moed en werkzaamheid. Hij was ten hoogften nederig en eenvoudig, met betrekking tot zijne kundigheden en geneeswijze. Hij liet deswegens geen de geringfte begeerte blijken, oir£ -»fi daardoor belangrijk te maaken, of opzien en

OP7