Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAGNETISEEREN. %

De gewoone wijs van magnetifeeren is de vol- ' gende, welken wij, uit hoofde van het gewigt der zaak, en om onze Leezers des te meer te gemoete te komen , alhier meer naauwkeurig herhaalen.

De eerfte bezigheid is, den perfoon, dien men heilrijken wil, regt tegen zig over te zetten, zo dat zijne regte zijde tegen onze linke zijde komt. Om zig in harmonie met hem'te brengen, legt men voor eerst de handen op zijne fchouders. Dan ftrijkt men langs de armen naar beneden, tot aan de toppen der vingers; terwijl men de duimen van den Patiënt een oogenblik vast houd. Dit herhaalt men twee of drie keeren. Dan geleid men den magnetifchen ftroom, van het hoofd naar de voeten. Vervolgens onderzoekt men, door vraagen, of door de pijnlijke plaats aan te raaken, waar de zitplaats van het kwaad zij: in de meesten ziekten, duid zij zig, vooral in de verlammigen, rheumatismus enz. op de tegenovergeftelde zijde aan.

Beftendig moet men den oorfprong der ziekte blijven aanraaken, en de Sijmptomatifche fmart zo lang onderhouden, tot dat zij vatbaar voor de Crifis geworden is. Op deeze wijs onderfteund de kunst de poogingen der natuur tegen de oorzaaken der ziekte, tot dat eindlijk de Crifis zelve volgt ; welke het eenige middel is, om de ziekten in den grond te geneezen.

De zitplaats van genoegzaam alle ziekten is gemeenlijk in de ingewanden van den onderbuik, de maag, de milt, de lever, de nieren, enz.

F 3 Biï