Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DICHT-

E N

TOONEELKÜNDIGE

ALMANACH,

voor den Schrikkel-Jaare 1792. Met fraaije Planten verfierd.

VERBEELDENDE

VERSCHEIDENE TOONKELEN VAN DEN SCIIOUWEURG, nog niet in 'e licht gegev n; Met de onderwerpen van eeniga nieuwe Stukken; 1 Als ook een aanzienlyk aetal der beste ZangftuUjes, uit de Nieuwfte Hollandlelie Operaas.

E:i vervattende viyiert

1 Eenige zedelyke Vernaaien, Fabelen, Vertelfels en Dichcftukjes;

lensyens

Al het geen tot een Compleete Almanacli behoort.

Te AMSTERDAM, *\- J. VY. SMIT, Epekveifcoopsr,

Sluiten