Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MARflUS XXX! d. Leme-Maand.

1 Donderd.,Bourdeairï j. /^v Volle I

2 Vryd. \Oiiatert. Amik j. \s/ Maan .1 3'Saturd. l'Q'tiaiert. Zwol p den 8,

4. Zondag \lienumjcere 'savon. ten

5 Maand. Barnev. Haarl. p. 7 "ur. 13 m.

6 Dingsd. (lubden p. Laattlc

7 Woensd. Thomas, D.'v. j. ^5, Qinr-

8 Donderd. Gravep. Te*, fcb. tier den 15.

9 Vryd. Schiedam p. 'savon. ten 10 Saturd. Bos Half-vnftenm. 'uur; 5 m.

1 ïïZondag \Oculi. Uoeib. p. (S)N'iIeuwe i2Maand. IGregorms. Kuil. p. f®r Maan> I3ll)ingsd. Amit. lo. Leerd p. ;len 22 > i4;Woensd. Amfr. Mir. , lo. savon. ten l5!Donderd. Arnh. vry. Horl". p. % m,r,Jg.m" 16 Vryd. Herebtrtus r ''t

■i7|saturd. Geert., Leeuw, p Eert»

ifaZondag \Letars ier den 30,

19 Maand. Jofepb , AmesF. p. .g namid_ ten

■ H?.,mgSÖ*, ^IUldri & r in. 4 uur. 28 m. . 21 Woensd. Bened., Ysfelfl.p. 4

. 22jDonderJ. Deventer Ie. 1 De Zon in . 23|Vryd. Benediftus Arius of den

. 24 Saturd. |H. Kind Simeon Ram? den2I

. 25 Zondag Judic.Mar.'Boodfc. Maart, dag . 26 Maand. Lingen i., Kuil. p. en nagt even : 27 Dingsd. Wageningen p. lang^ en be . 28 Woensd. Arnhem ,Loen. p. gin der . 29 Donderd. Loenen p. Lente , op

, 30 Vryd. Vianen p. en onder ten

3i]Sacurd. Bos b. 5 uuren.

Sluiten