Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cs»?

DE VOORNAAMSTE

BEURT- en VEERSCHEPEN van AMSTERDAM.

Op BUIKSLOOT. Alle uuren een Schuit, van het openen mot het fluiten van den Boom toe; de Wracht is 2 en een halve ftuivers. Op ZAANDAM. Alle uuren een Schuit, leggenoe by den iHaringpakkers Tooren, aan den Zaandam» iimer - Steiger ; de Vracht is 3 ftuivers. Op BEVER WYK. Alle dagen ten 3 uuren, van den Steiger ccp de Texelfche Kaai.

Op de BEEMSTER. Maandag, Woensdag, en Vrydag, tea 11 uur. _

Op DORDRECHT. ^ Alle Saturdagen des avonds, een Schip, liegt op den Cingel tusfchen de Lynbaan» fen Korsfesfteeg.

Op H/iRDERWYK. Een uur voor 't luiden van de Boomtlttok, van't Wachthuis aan den Nieuwe, brugsboom, van den Camper-Steiger.

Te Harderwyk zynde, kan men, per rpostwagen, naar Zutphen en Deventer, enz. komen.

Op H AR LI N GEN. Een uur voor 't luiden vaa de Boom£ 4 klok,

Sluiten