Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3* )

Mok, van de Texelfche Kaai, aan den' Harlinger-Steiger. Van hier kan men door geheel Friesland reizen. De Vragtis's Zo-' mers 15 en 's Winters 18 ftuivers. Op HASSELT. Des Zomers Zondag, Maandag,Woens-i dag en Vrydag, 'savonds een uur voor 't luiden van de Boomklok , van 't Water voor de Kolkfleeg; 's Winters Zondags niet: ook kan men gaan met den Zwol fchen Veerman, en zich voorHasfeltlzi* ten uitzetten.

Op ZWOL. Van den 13 Febrnary tot den 6 December, alle avonden een uur voor 't luiden van de Boomklok , en van den 7 Decemb, tot den 12 February, Dingsdag , Donderdag en Saturdag, aan de Oostzyde van de Oude Brug.

Oo C A M P E N. Voor 't luiden van de Boomklok, das Zomers Maandag .Woensdag en Vrydag; 's Winters Dingsdag en Vrydag, van voörM de Qudebrug - fteeg.

Op DURGERDAM. Van Mey tot Sept. 's morg. ten 8 en ic «uren, 'smidd. ten 2 en 4~uuren, Zon* dags ten 8, 10 en 1 uuren. Van OdL, toK April, ten 8 , 10, 1 en 3 uuren.

Op ENKHUIZEN. J *» Avonds voor het luiden der Boom klok

Sluiten