Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(ji_2

/Jankomst der Posten te Amfterdam. Alle dagen uit de Steden der Provinciën.

ZoTfags van Duitschland Keulen, Luik , Blunder en Gelderland.

Maandag, van gantfeb potten , Polen Denemarken, Zweeden, Hamburg, Bretnen Kleef, OverylTel, Friesland, Cioninsên en Ooit-Friesland.

Xy^Vvan Spanje , Portugal, Frankryk.Braband, Vlaanderen en Zeeland.

IVoehSdass van Italië.

Donderdags van gantfeh puitfchland, Hon«rvtn , Keulen, Lutk , Munlttr , Gelderland . Friesland en Groningen.

Vrydags van Spanje , Portugal, brankrvk . Braband. Vlaanderen, gamfch Oosten Denemarken , Zweeden , Pplen, Hamburg , Bremen, Oldenburg , Delmenhorft Kleef, Ooft-Friesland , enz.

De Engelfche Erieven naar dat de viind is.

SCHEEPEN , SCHÖITEnT POSTEN, enz.

Van HAERLEM Op AMSTERDAM , zo als van Amiterdam op Haerlem , uitgezonderd dat de laatfte Schuit ten half 7 uuren van Haerlem gaat. 0p

Sluiten