Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4? 5

tteli 5 duren ; de Vragt is voor iedêf IPerlbon met 25 pond Bagagie.o gl. <J (ftuiv. en over de 25 pond,i ft. voor f I pond.

Op LEUVEN en MECHELEN , alle 14 i dagen een Beurtfchlp; addres by J. Klerk, (CoromilTaris deezer Veeren.

De Schepen op Nymegen, Zeeland, I Antwerpen, Bergen op Zoom, enz. ver1 trekken met Eb en Vloed.

Van UTRECHT Op AMSTERDAM , even gelyk van J Amfterdam op Utrecht, uitgezonderd dat i des Winters de laatfte Schuit 's avonds 1 ten 9 uuren van Utrecht gaat. Alle dagen's 1 namiddags tcn4uuren een Marktfchuit. Op LEYDEN, 3 Schuiten, van den ig April tot den 14 October, des morgens ten ■ f, 12 , en 's avonds ten 8 uuren 5 van derf ' 15 Oöober tot den 14 ApriPs morgens 1 ten 7 en 's avonds ten 8 uuren.

Op ROTTERDAM, voortaan maar 1 tweemaal 's Weeks een Beurtfchip, Dingsdagsnamiddags ten 3uuren, van de Gaardbrug, en ten 5 uuren van buiten de Tollteegpoort, en voor de Paiïagiers des Woensdags morgens ten 10 uuren van cle Vaart; des Sa turdags ten 11 uuren van <le Gaardbrug, ten 1 uur van buiten de Tollteegpoort, en des namiddags ten 4 «uren van de Vaart,

Sluiten