Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 27 D

Fctitgeuoote in dm Tempel doet gwa» Kort na dat de Raad weder by een gekomen is , naderd myrosides , welke melding doet dat de Burgery in zyn verzoek bewilligd hadt , waarop befloten word de voorgeflagene looting ten eerden door den Opperpriester iphidamas, op liet plegtigde, te doen veriigten. Hierop verfchynt leotichidEs , met eene bede dat eürimedon gefpaart en zynen naam niet in de Bus gebragt mag Worden, fmeekende dat de Raad hem , om zyne jeugd, om gelonide, om Spatte en om de gedagtenis zyns Vaders Chabrlas, dis voor 's Lands vryhtid was gefneuveld , Wilde verfehoonen , doch zyn verzoek Word door philocles afgedagen, op dat geen inbreuk op het heilig recht , dat voor eunst of haat eeVen blind moet zyn, £fchiedde. Hierop neemt de plegtigheid in 't byzyn van den Koning van Spatte eenen aanvang. De Raad fchaarr. zich ter wederzyden van het Tooneel, waarop de Hoofdman der W»gt Vetlchynt, gevolgt door twee wagten, waarvan een een tafeltje draagt , hetwelk hy op *C midden vaii 't Tooneel zet. Na hem komen twee Outerknaapjes, ieder eene marmeren bus draagende, die zy op het tafeltje zetten , en zig vervolgens ter wederzyden van hetzelven plaatfen. Zo dra dit gefchied is verfchynt de Opperpriester , gevolgt door vier Priesteren, I) % Wol-

Sluiten