Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C »« )

welke zig agtcr hem plaatzen. Na dat «3e Ópperpriester een aanfpraak aan den Baad en leotichides gedaan heeft, )>y {iet eindigen van dewelke gelonide en hezioné zich voor aan in den Tempel vertoonen, begint de trekking. Een der Outerknaapjes, die aan de rechterhand van iphidamas ftaat , trekt een pergaT inenten cedelken uit de bus die voor hem ftaat, en nadat de Opperpriester het ccdelken ontrolt en gelezen heeft, trekt liet andere jongske , een witte boon uit de bus die hy voor zig heeft, hetwelk een teken van verfcliooning is. Na dat dit tót tweemaal toe, op gelyke wyze gefchied is, word een cedelken met den naam van eup.imedon getrokken , en ongelukkig trekt het tweede knaapje voor hem een zwarten boon ,het welk de dood betekend.., Na dat iphidamas, de voornoemde zwarte boon, riet zonder aandoening , aan de omftanders vertoond lieeft, ontzetten zig alle de Raaden, en Inzonderheid apxhidamas , myronides ,

welanthus en leotichides, terwy] ge-

IoNide, welke tot nu toe door hesioné, niet veel moeite in den ingang des Tempels wederhouden was, in de bitterde droefheid en vol wanhoop, op het Tooneel vliegt, en zichzelve in plaats van feURiMEDON ten offer aanbied., dit word haar egter door de Raaden, die zeer verwonderd zyn de Weduwe van Chairiat

Sluiten