Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f »9 >

te zien, geweigerd , waarop zy vervol" gens fmeekt, om nerens haaren zoon te mogen fterven , doch haar word niets anders gegund dan eurimedon, voorzynen dood, nog eens te mogen fpreeken. De Opperpriester haar tot geduld in haare rampen vermaand en haai het voorbeeld van Agamemnon voorgefleld hebbende, beveeld vervolgens de Priesterinnen het lot van gelonide en eurimedon te helpen befchreiden, welken bier op een klaagzang opheffen,die door de bedrukte gelonide en haare vriendin hezioné, op dé trappen van den Tempel aangehoord wordt, waar na het Gordyn valt.

Het vierde Bedryf verbeeld weder het pleift voor den Tempel van Sfwerva.

leotichides verhaalt, in 't begin valt dit Bedryf, aan arciiidamas de oorzaak van eijrimedons ongelukkiger! toeftand', waarop myronides verfchynt, welke melding doet dat zich een gerucht verfpreid, als of het geheele Eiland Egine in de magt der Atheeneri gevallen was, hec welk leotichides doet vertrekken, om de waar- of valschheid van deeze tydingj na te fpooren. Intusfcheti komt gelo-' nide met haare vriendin hezioné weder op het Tooneel en tracht Hemel en Aarde ter bevryding van haaren zoon te bejegen, die kort daarop door de wagt by B 3 haar,

Sluiten