Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f si 5

liet vyfde Bedryf fpeelt in het voorgaande " Tooneel.

De Opperpriester iphidamas en hezioné openen dit Bedryf en [preeken mee eikanderen over gelonide, die welhtmc verfchynt , en haar ongeluk aan het, wreedè Atheene verwyt. Hier op komt leotichides met de blyde tyding , dat, lchoon Egine door de Atheeners overwonnen was, het egter hy haare volkomene vryheid gelaaren was, devvyl de fchuldigen aldaar geftraft waren en myronides voor de onfchuldige Inwoners van dat Eiland gefproken had. Dit bericht geeft wel ecnig genoegen aan de Vaderlandlievende celon.de, doch kan ha'ar oogthans weinig ten opzigten van haaren zoon troosten, om wien zy (leeds in de grootlle bekommering blylt, tot dat archimadas de gelukkige tyding komt brengen.dat eurimedon volkomen gered is , doordien de Opperpriester van Apoilo , den Atheeneren gemeld had dat dien God eindelyk verzoent cn zyncn toorn verdweenen was, dewyl de fchuldigen in Egine gellrafr waren en dus de reden der gratnfchap ophield. De vreugd van de zo lang in angst geweest zynde gelonide rysc bier door ten top, en word dcor den komst van haaren geliefden eurimedon, nog vermeerderd, welke edelmoedige jongeling, verzeld van alle de Raaden, ü 4 ?v'

Sluiten