Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 43 )

op den generaal en verklaart hem, dat de weduwe zyne Zuster is , en hoort tevens door 't toevallig noemen van haaren naam, dat de generaal haaren verlooren minnaar is. Deeze is niet weinig verfchrikr, te verneemen dat zyne tedergeliefde Minnaresfe zo naby haaren dood is, en wil ten eerften vertrekken om haar, met geweld ,tcredden , doch werd door den jongen bramin wederhouden , die hem afraad zulks in 't openbaar te doen , hem tevens, door middel van eenen onderaardfchen gang aanwyzende, op welke wyze hy best op de plaats alwaar dc plegtigheid geschieden moet, aan kan komen, en lanassa ep het onverwagtst verlosfen. De generaal itemt hier in toe en de jonge bramin vertrekt vervolgens, eeven voor dat de opperste bra» min te voorfchyn komt. De oeneraal raakt op het gezigt van dien verharden Booswicht, als buiten zig zelve en in de hevigste woede, in welke hy Hem en en alle de zynen de dood dreigd, indien hy zyne ofTerhande niet wil fpaaren , waarop hy, in volle gramfchap heengaat. De orpERSTK bramin toont zig over de vreesfelyke woede van den generaal zeer verwonderd , doch fpoort tevens zyne vrienden de andere bp.aminnen aan, om *sLands Godsdienst en wetten op hunnen Vyar.d

Sluiten