Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(44 )

V.yand te wreeken, waartoe by geen ty^ beïluit verloren »e la'aten gaan.

Vyjde Bedryf.

fjet Tooneel .verheelt in dit Bedryf, eett 'ruim voorplein voor den Tempel der Br tintinnen , rondom van Rotzen omfingeld. Eene lloutmyt word in 't midden ven 't plein in de Zee in 't verfchiet gezien.

PATiMA word door den jongen braIliin de'droevige tyding gehragt, dat dé opperste bramin, niet alleen den voorBaanden'nagt de Europetanfche Schepen had doen aan brand fteeken , maat zeïïs dé Méhschlievendè generaal , had doen i vermóórden, terwyl het overfchot van t leger eén verhaastte vlucht genomen had. Vervolgens zend hy fatima naar (je • weduwe, om haar te melden dat hyu'it al zyn magt. haare droeve dood zal tragten te verhinderen. Kórt daar na vcN fchynt de opperste bramin'en'beroemd 1 zig voor het volk, dat hy, door de hulp i van hunner God Brama, de Europeaanen, , overwonnen en verdreven had, waarna i hy den jongen bramin beveelt het offer : derwaards te geleiden,' doch deeze wei- ■ gerd hem zulks niet alleen op eene fiere :

Sluiten