Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 45 *>

wyze , maar verwyt hem daarenboven alle zyne misdaaden , noemt hem een /trandfligter en laffe plonderaar, en zweert de leere van zynen Godsdienst, voorliet ganti'che volkiaf, dat by door zyne klagten tot medoogenheid voor zyne Zuster poogt te beweegen. , Hier. op komt de weduwe, gevolgd daar haar Maagfchqp,, de Houtmyt word aangeltooken, en lanassa beklimt dezelve ondanks het fmeeken en jammeren van haaren Broeder, den jongen bramin, welke door de anderen Braminnen van haar los gerukt word. Zo als de weduwe op het punt Sont om in 't vuur,te fptingen, hoorde men een groot gerucht, en defransche; of.ni raal, doet"zig op het onverwagtst, aan het hoofd van zyn krygsbenden zien , vliegt, tot elks verwondering de Houtmyt op , en verlost dus zyne Minnaaresfe. lanassa , reeds op de oever des doods zynde , geeft een luiden gil van verbaastheid en blydfchap,. en valt daar op in de armen van haaien Edelmoedigen verlosfer. Voords doet de fransche generaal ieders verwondering ophouden , door te melden dat hy zynen dood llegts had laaten verfpreidén , om des te ligter zyn oogmerk te kunnen bereiken, dat hem deii onderaardfehen weg hier toe gediend had, en dat de Franfchen reeds meester van het Hot waren, Vervolgens fchenkt

Sluiten