Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 80 ) LIED

VAN

ANTONIO.

vit RICHARD LEEUWENHART. Geen danflen kan myn hart verrukken, Het is alleen Colettes min De lieve hand van myn vriendin, Haar hart fteeds aan myn hart te drukken, Is vanmyn'wensch de vrucht te plukken. Steeds (luistren wy Zeer ftil ter zy' Zeer flil, zeer ftil, zeer ilil terzy'

Ach! wat verdriet! Bis. Dat gy haar ook niet ziet Bis, Te is twaalf en. ik hen zestien Jaaren. Ach! wierden wy van moeder niet, Waar we ons bevinden, rteeds befpiedl Doch welk een fmart my zulks kan baaren, Verdryft Colette al myn bezwaaren, Steeds fluistren wy Zeer ftil enz. Colette is al myn vreugd in 't leven. Geen vogeltje is zo vlug en gaauw, Haar voeten raaken de aarde naauw, Wanneer men haar langs 't veld ziet ftreeven,

Poch nooit kan zy myn oog ontzweeven.

Steeds fluistren wy

Zeer ftil enz. -- ' ZANG

Sluiten