Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C90 ARIA

Uit het Zangfpel DE SCHOONE ARSENE.

Op oorlogsklanken en cymbaalen , Ziet men den held in 't ftrydperk praalep, Wiens ridderlyke zwier En eedle moed blinkt uit zyn wezen; Arf ènes naam ftaat voor elks oog te leezer, Op helm en ictaild en wapprend krygsbanier.

Niets kan zyn moed vertlaagen. Hy ('poort zyn ros, dat over 't veld Gelyk een pyl vliegt onder -i iaagen. 't Weet van geen vertragen: 't Zwicht alles voor den held. Zo dikwyls hy in *t perk rent heen eq weder,

yalt, in het ftof, ftraks de een na d'andreu ridder neder. Triomf! roept elk volmondig uit. Het fchaterend geluid, Dient om hem te ontmoeten ; Arfène te begroeten. Men brengt voor haar gezicht, dien held

in zegepraal. Zy offert hem den prys met minnelyk onthaal,

ARIA

Sluiten