Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 1*3 )

DAMON en GERONTES

of

CNDE RS C HEID TUSSCHEN JEUGD EN OUDERDOM.

Alle dingen moeten naar hunne erikende waarde gefchat worden. Zaaken Idie van geen gebruik zyn, verdienen iniet dar men eenige moeite doe om tce te bekomen. Eene herflenfchim moet mimmer voor iets wezendlyks gehouden «worden. Een naam is iets anders dan reene zaak. Demon en Gerontet zullen lihier van ten voorbeeld zyn.

De eerfte is zeer met zyne uiterlyke bbegaafdheden ingenomen. Veiwyt hem izyn norsheid en onbefchofdheid, zeg lihem dat by onbel'chaamd, een laffe Iripotter, een losbol, ja zelf een groote HHchtmil is, hy zal ztg dit zwaar ver«wyt naauwwelyks aantrekken, maar zeg liliein eens dat hy fiegte beenen of geen Munten heeft. Demon op zyn zeer ge-: l treden zal u aanftonds voor den degen teiffchen, indien de tweegevechten anti ders niet uit de mode zyn De meeste j.jonge lieden zyn in dit geval Damons. i Schoon hair, een welgemaakte leesr, F % een

Sluiten