Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S DISSERTATIO JURIDICA

teftatoris conftare non poflet, fed hoe cafu non feptern, ut in teftamentis paganorum, fed duo teftes fufficiunt, ilji enim plenam fidem faciunt L. 12. ff. de tejiibus. unus tarnen teftis non videtur fufficere, cum unius teftimonium ad plene probandum non fufficiat. L. 9. §. r. C. de tejiibus. Non vero neceflitatis eft, ut teftis IIli fint rogati, L. uit. §. uit. C. de teft. Mil. quod etiam in teftamentis paganorum nuncupativis non requiritur L. 26, C. de teftamentis. adeoque multo minus in teftamento privilegiato, unde nee contrarium probat §. r. Inft. de teft. Mil. verfu convocatis ad hoe hominilus> ubi de fa&o , non de Jure agitur. Eft enim ibi Referiptum Trajani , quo miles eo cafu, de quo Imperator confulebatur, illud fecer.at, fed hop non ita accipiendum eft, quafi illud neceifarium fit.

Sufficit vero, modo teftator coram iis ferio fitlocutus, L. 24. ff. de teft. Mil.; adeoque fi teftator per jocum dixerit duobus verbi gratia teftibus adftantibus, Titius mihi hens efto , talis difpofitio nullius eft momenti: quibus autem verbis teftator ufus fuerit, nihil intereft.

Notari autem meretur, quod traditur in §. 1. in fine Inft. de teft. Mil. non quemlibet fermonem pro teftamento obfervari, idque introduclum effe maxime in ipforum Militum gratiam, propinquorum, & utilitatem publicam: cum alioqui facile quidam mortuo milite homines adefle polfent, qui affirmarent, fe audiffe dicentem relinquere fe bona, verbi gratia Titio, & hoe modo verae voluntates militum fubverterentur. Unde merito reprehenditur DoxMI,tianus , qui alieniflimas

he-

Sluiten