Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-1.6 D I S S E. R T A T I O JURIDICA

per Querelam Inofficiofi Teftamenti refcindi L. 29./. dt teft. Mil. L. 27. §. 2. ft. L. 9. C. de Inoff. teft.

§. 21. Teftamentum agnatione fui heredis vel vera, ve' quafi tali non rumpitur L. 7. L. 8. Pr. ff. de teft. Mil. neque etiam minima capitis diminutione irritumfit, poteft enim filiusfamilias Jure militari teftamenrum facere L. 22. ff. §. 5. I. de teft. Mil. L. 6. §. uit. ff. de inj. rupto irr. faUo teft. fed in teftamentis Paganorum hoe fecus eft. §. 4. I. quib. mod. teft. infirm.

§. 22. Poteft quoque miles ultra Dodrantem legare, adeoque in ejus legatis Legi Falcidiae locus non eft L. 17. §. uit. ff. L. 12. de teft. Milit. fi vero contingat, ut ultra vires .hereditatis legata fint reliéta , habet heres ordinaria Juris remedia, & ultra vires hereditatis minime tenetur, ut docet L. 12. C. de teft. Mil.

§. 23. Poteft & miles folis liberis teftamentum faciendo iis pupillariter fubftituere, licet fibi non faciat teftamentum L. 15.. §. pen.L. 41. §. uit. ff. de teft. Mil. licet in Pagajiis fecus fit, in teftamentis enim eorum ita Juris eft, ut fubftitutio illa, aut teftamentum püpillare, quod Pater filio fuo facit, tantum fit fequela teftamenti paterni, adeoque eo irrito faclo , fubftitutio pupillaris evanefcit, L. 2. §. 1. ff. de Vulgari & Pupill. fubftit. §. r. /. de Pupill. fubftitut. & quidem id adeo reftrictum eft, ut requiratur quod Pater primum fibi, dein vero filio, heredem fcribat.

Subinde quoque obfervari meretur, quod Pupillaris fubftitutio tantum ad Pub'ertatem usque fieri poffit, & hanc

aeta-

Sluiten