Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( II )

$• 23.

Weeklijkfche Kants-oefening naar het naakt model.

Er zal eenmaal 's weeks , op den dag door Beftuurderen daar toe te bepaalen, en wel des zomers, van drie tot zes , en des winters van vijf tot agt uuren, door de werkende Leden naar het naakt model getekend , gefchilderd , geboetzeerd of gebeeldhouwd worden.

§• 24.

Model door Directeuren uit de werkende Leden te ft'ellen.

Het model zal door een der Directeuren uit de werkende Leden gefteld worden , in welke Helling door niemand der Leden eenige verandering zal mogen gemaakt worden. De Directeur die 't model gefteld heeft, zal bepaalen, of er drie of vier keeren naar dien ftand zal gewerkt worden.

5. 25.

Zulks zal in afwezigheid der andere Leden gefchieden.

Bij de (telling van het model zal niemand dan de Directeuren uit de werkende Leden mogen tegenwoordig zijn , ten einde voor te komen, dat er door geenen der Leden eenige verandering in de ftanden gemaakt worde ; zullende dus de Leden in een ander vertrek bij een komen.

Wanneer 't model door andere Leden gefteld kan worden.

Indien iemand der gewoone of buitengewoone werkende Leden eene ftelling van 't model tot zijne ftudie noodig mogt hebben, zal hij, na dat de beurten der Directeuren zijn afgelopen,

Sluiten