Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 14 )

TWEEDE HOOFDSTUK

VAN DE LEERLINGEN. $. «•

Getal der Leerlingen.

Het getal der Leerlingen is op agt bepaald. Echter

zal het aan Beftuurderen vrijftaan, het zelve , om bijzondere redenen, te vermeerderen, zullende dezelven niet te min zorgen , dat niet door het aantal der Leerlingen het onderwijs minder nuttig worde.

Werkzaamheden dezelven.

Deze Leerlingen zullen zich , onder opzicht van een der werkende Leden , het geheele jaar door, eenmaal ter week, op dag en uure door den Onderwijzer, onder goedkeuring van Beftuurderen, te bepaalen, oefenen in het teekenen naar pleifteryoorbeelden.

t> 3-

Wijze van aanneeming tot Leerling.

Beftuurders zullen hier toe de meest gefchikte jongelingen verkiezen , uit die geenen , welke zich zullen aanbieden: echter zullen er geene anderen worden aangenomen, dan die

be-

Sluiten