Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Biet rood of zwart krijt dezelve op te tekenen. Naar maate hunner bekwaamheden, zal de Onderwijzer hun het zwarten wit krijt en het gegrond papier laaten gebruiken.

t 7-

Éunne afgewerkte tekeningen ie bew'dareri'.

Zodra eene tekening door den Leerling is afgemaakt, zal de Onderwijzer dezelve met den naam des Leerlings , gelijk ook de jaar- en dagtekening merken, en vervolgens tot nadere dispofitie in eene portefeuille, met alle anderen, bewaaren, enin eene kas, aan de Academie toebehoorende, plaatfen.

S. 8.

Jaarlijkfche beoordeeling en prijsuitdeeling.'

Eens in het jaar zullen alle de tekeningen door Beftuurderen bezigtigd en beoordeeld worden, en de Leerlingen op eene algemeene vergadering, naar maate hunner vorderingen, met een prijs vereerd, en tot voordzetting hunner oefeningen aangemoedigd worden.

S- 9-

Eène hunner tekeningen door de Academie te behouden:

Van iederen Leerling zal ééne tekening door Beftuurderen uitgekoozen, en in de verzameling van de Academie worden bewaard, ten einde men te beter hunne vorderingen zoude kunnen beöordeelen.

Sluiten