Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 13 )

., der Misfe en gebeeden , als mede door bedevaarten, „ opfteeken van kaarsfen enz. te hulp kwaamen."

Door deeze Predikatie word de nagelate Familie tot de Uitvaart aangemoedigd , welke ook altyd by groote, kleine, ryk of arm , ieder na zyn vermogen , plaats heeft, en zelden agtergelaten word (*), Om nu een gering denkbeeld te geven, hoe veel diergelyke Uitvaarten kosten, zal ik alleen eenige aanmerkingen maken , die aan alle Roomfchen bekent zyn. De Organilten en Zangers weten wel dat voor een uur tyd de Requiem Mis, de Dies irts De profundis en de Libera me Domine te zingen, zy ten minften een Ducaat in de Pot krygen en fomtyds wel wat meer; want wy houden niet van te hoog te fehatten, en in der daad het word 'er wel aan verdiend. Men moet met eene droevige Item zingen, het Orgel alleen geregistreert door denBourdon 16 ofHolpyp 8 voet, fluit 4, en Octaaf ten boog/ie 2, wel agterlater.de de Mixtuur, Sexquealter, Trompet, Cornet enz., daarom ziet men gemeenlyk het geheele Choor om die droefheid wat te verzetten, ras uit de Kerk , na de eerstbygeiegene Kroeg lopen , om op de eeuwige rust, of Requiescat in pace, van de Overleedenen, en om het treurig Muzvk m' tioofd te bannen , zich m»t oon«. 6Ucae teug te gaan verfrisfchen.

Indien de Zangers voor een uur zingens een Ducaat krygen, hoe veel zullen dan die goede Klopjes voor het leezen van die lange en naare Zielevigilie die zy voorde Mis leezen , verkrygen ? in dewelke die droevige lesfen van Job komen, en wel vyf en twintig maal dezelve gebeden herhaald worden ? Hoe veel moet dan de Koster, die met levensgevaar, het Altaarslluk, verbeeldende geméenlyk de Kruizing, Veryfenis of Hemelvaart Christi, van onder tot

C*) 'De Hollanders Jlaan by uit (lek op bet fatzoen. JVy zouden wel tien Familien kunnen aanwyzen die eene exatle Neot benvaars de 60 d 70 'Jaaren houden , door welke zy precies weten boe veel Ceremoniën op de Uitvaart van bunne afgeftorvene Familie plaats hadden, boe veel Wafch 'er op den Altaar Jlond, met welk zzvart kleed den jlltaar pronkte , welke Kandelaars de Zilvere of de boute op bet Altaar Jlonden, of de Ztele. Vigilie voor de Mis door de Klopjes gelezen geweejl was, en zo ja-, zouden zy hunne Kinderen, Erfgenaamen, jaCrediteuren liever te kort doen, als een' jota minder te doen uitvoeren, en de Pastoor, deCapelluan en andere Bediendens een duit minaer te betaakn.

Sluiten