Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p

(Jaan voor het Ryk van dien Kooning te, tgoogen werven; kan alles vergoeden —: en ent die Eeremunt, mep Ik ben des Heeren beflempelt, onder myne natuurgenooten, het zyJood'of 'Christen, eerlang te zien fchitteren, is de eenige fpoorflag en oorzaak, BefcheideLeezerl waarom deeze gefchiedenis het licht Ziet, welke verkort en in een'' meer vloeibaar en fiyl gebragt is-* vertrouwende dat het God %'crheerfakend en dankbaar ban, geen woordenzifter zyn zal, en eenige eenvoudige, fchul■delooze uitdrukkingen, die de welmeenende tn opregte liefde der Kinderen vaor hunnen j^efus verraad, te kiesch beoordeelen; maar liet waatagtige in aanmerking neemen, —de gefcMedenis bewonderen , bewonderen de 'onbegrensde liefde van Christus , die zyne armen uitfpreid om Kinderen en zelfs J o oden Kinderen te zegenen , en als

waare Kinderen van Abraham in de kennis I

en omhelzing van hef Euangelium, voor zyn ^angezfgt te doen keven; op dat door de^

mond.

Sluiten