Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m

mond der Kinderen en der Zuigelingen zyne ftprkte -gegrondvest word!

Ach! mogten nu die geenen, welkers ouderdom reeds tot den rand van het graf genaden is, door deeze jonge Kinderen worden aangevuurt, om met eenen weemoedige Moorden aar,op Golgothaas bloedtooneel', bydelaatfie polsflagen van het keven, aan den gekruisten Jefus genade te fmeeken en met eenea boclvaardigen Tollenaar uit te roepen: O God zyt my zondaar genadig. — Mogten ook jongere, —~ ja, mogten vy allen, die den naam van Christenen draagen, ons dierbaar voorregt niet moedwillig met den voet treeden; maar ons haasten om, daar het Ganaal van eeuwige liefde voor den Jood geopent word, in dat geestelyke Zo ar binnen te hopen, en onder die geenen te behooren, welke de valheid der Heidenen zullen uitmaaken.

En mogtdeeze gefchiedenis,V'vooral, God* 5 vrug,

Sluiten