Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3)

De Jooden Kinderen, dit verhaal meè-' nigmaal van de Christen-kinderen höorendé, dat onze Heere Jezus voor zondaaren geftort ven is, en ook de kinderen, zelfs ook de Jooden kinderen Hef had, en hen wil* zaligmaaken \ werkte de Heiligen Geest in hunne ' harten zulk een groot verlangen naar onzen Heere Jefus en zyne zaligmaakendeGenade3 dat zy Alle Drie een befluit naaraen, zich te laaten doopen , ch Christentïi te worden.

loöv rjabrv .— .eoobgorr

- Etazie daar! zy voerden ook hunne voornee-mens, daadlyk uit. i— Zy gingen by den Heer Profesfor Kaman aan de Marien Kerk. — De Oudste Zuster trad tot hem, met deeze woorden. — „ Hier „ kom ik tot U myn -Geleerde Heer Predi„ kant, met myne twee Zusters, ctt s, bid, dat gy ons in uwe 'befcherming 'wilt „ neemen , want wy willen alledrie, ;, Christenen worden, op dat wy aan Jefus „ van Nazareth, die de waarachtige God is7 ook deel mogten hebben. Wy kunnen onze ?s liefdetot hem niet langer verhor gen houden;

A 2 'dasrtrn,

Sluiten